Cerasus idea

A Cerasus nevet 1993-ban kapta az az egyedi cseresznyefa bútorkínálati csomag, amelyet tervezője (Somogyi Tibor – www.eredetmives.hu) 1991-ben indított útjára.

A gondolatokból, amelyek e termék útját jellemezték, felemlítünk néhányat az alábbiakban:

A cseresznyefa rajzán a mi kézjegyünk:

A cseresznyefával kezdtük, de mára szinte minden fafajból választhat a megbízó: bükk, kőris, dió, tölgy, fenyő. Ami másfél évtizede változatlan márkajellemző: az igényesség az anyaghasználatban és a kivitelben.

A klasszikus egyediség világa:

A hagyományos polgári bútor stílusjegyei hosszú ideig kizárólagosan jellemezték a Cerasust. Ma már a klasszikus egyediség inkább azt jelenti, hogy a vevő nem „mintalapok” alapján választ, hanem ténylegesen „bármit” kérhet, amit a saját környezete igényel. A Cerasusnál zajló másfél évtizedes tervezési munka számos új arculatot hozott létre, és dolgozott ki az egyediség számára.

Kapunk a polgári otthon nyitja:

A polgár kiszolgálása ma már nem csupán stíluskérdés. A megbízó jóérzését akkor elégítheti ki a termék, ha a szolgáltatás és a termék minősége egyaránt kifogástalan; ha a kiszolgálás kultúrált, de határozott abban, hogy mit vállal, és milyen ellenérték fejében; ha a vevő biztonságát a tervezés, a gyártás, a kiszolgálás, és a vevőszolgálat egész időszakában szolgálni tudja. A Cerasus felnőtt e feladathoz.

Tervezőnk az individuum szárnya legyen:

A ma embere, különösen Magyarországon, egyre inkább különös, individuális lény. Amennyire szabványosodik körülöttünk a közélet, annyival inkább kívánunk a magánéletben önállóak lenni. A Cerasus tervezési munkastílusa a legnagyobb mértékben szolgálja ezt a korszellem-megnyilvánulást.

Ügyfélkapcsolatunk páros, és referenciánk ebben páratlan:

Éves megbízásainknak több mint fele visszatérő vevőktől származik. Úgy is mondhatnánk: nem kevés háznak vagyunk „udvari” szállítói. Az egyedi bútorozásban elengedhetetlen a jó vevő-szállító kapcsolat. A Cerasus éppen annak köszönheti fennmaradását, létét, és sikerét, hogy rendkívüli figyelmet fordít e kapcsolatainak ápolására – különösen a kiszolgálás minősége tekintetében.

A szenzitivitás új vonása: az árérzékenység:

A kínálati bőség sokszor eltakarja a termék és a szolgáltatás tartalmi minőségét, de kiemeli az árat mint fő ismérvet. A Cerasus Bútor hagyományosan a legmagasabb minőséget kínálta, és kínálja ma is, de a szélesebb körű vevőkiszolgálás érdekében különleges megoldásokat dolgoztunk ki a szűkebb pénztárcák számára is.